Gwarancja i serwis

Informacje ogólne

Produkty sprzedawane w sklepie skrzypczak.com.pl objęte są gwarancją ich producentów. Długość okresu gwarancyjnego wynosi zwykle od 12 do 36 miesięcy (w zależności od producenta).

Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w okresie trwania okresu bezpłatnej gwarancji.
Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez każdego z producentów indywidualnie i umieszczone na karcie gwarancyjnej, dołączonej do zakupionego towaru.

Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

 • wad będących wynikiem naturalnego zużycia sprzętu;
 • wad spowodowanych ingerencją w sprzęt;
 • wad będących następstwem niezgodnego z instrukcją użytkowania;
 • wad będących wynikiem użycia innych niż oryginalne akcesoriów lub podzespołów;
 • wad, które mogły być spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę;
 • produktów, których numer seryjny został zmieniony, usunięty lub jest nieczytelny;
 • kosztów dostarczenia i odbioru uszkodzonego produktu do i z serwisu;

Do gwarancji mają zastosowania wszelkie inne przepisy prawne obowiązujące w danym kraju.

SKRZYPCZAK nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.
SKRZYPCZAK nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym.
Informacje techniczne, opisy produktów oraz zdjęcia nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu należy bezzwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu. Reklamacje należy zgłaszać e-mailowo (sklep|skrzypczak.com.pl| |sklep|skrzypczak.com.pl) lub telefonicznie (22 652 38 60). Obsługa sklepu udzieli Państwu informacji na temat adresu najbliższego punktu serwisowego, oraz procedury reklamacyjnej.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku O Ochronie Niektórych Praw Konsumentów Oraz o Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru.
 2. Chwilą wydania towaru jest jego przekazanie przez Sprzedawcę Firmie Kurierskiej.
 3. Konsument obowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w wyżej określonym terminie.
 4. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji, gdy Klient zmienił stan towaru, a więc towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy.
 5. Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu, z uwagi na to, że zgodnie z ustawą nie podlega odstąpieniu umowa w zakresie usług rozpoczętych przed upływem terminu 14-dniowego, którą to przesłankę niewątpliwie spełnia usługa dostarczenia towaru do Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć podpisany dokument zakupu (w wypadku paragonu fiskalnego należy odesłać oryginał tegoż dokumentu, a nie jego kserokopię) oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Klient żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy)- koszt przekazu pieniędzy obciąża Klienta - kwota należna Klientowi zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego.
 7. W przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury VAT, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez firmę SKRZYPCZAK podpisanej korekty faktury. Korekta faktury zostanie sporządzona przez SKRZYPCZAK po spełnieniu warunków wymienionych w pkt 1-6 i niezwłocznie przesłana Klientowi listem poleconym.

Zwrot

W razie rezygnacji z zamówionego wcześniej towaru należy niezwłocznie poinformować obsługę sklepu. Należy potwierdzić rezygnację również (tego samego dnia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym) faksem (22 652 38 60) lub listem elektronicznym (sklep|skrzypczak.com.pl| |sklep|skrzypczak.com.pl)

Prosimy o odesłanie nam towaru w przeciągu 14 dni po otrzymaniu zamówienia pod następujący adres:
SKRZYPCZAK
Ul. Pruszkowska 19/21
02-119 Warszawa

Każda reklamacja złożona po tym terminie nie zostanie zaakceptowana i uchyli firmę SKRZYPCZAK od wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do użytkownika.
Produkty powinny być nam zwrócone w oryginalnym opakowaniu, inaczej nie będą zaakceptowane. Dotyczy to akcesoriów i instrukcji. Koszty przesyłki pokrywa użytkownik.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne oraz zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Główny Prezentacja Niezbędniki Ergonomia i ekologia Kreatywne Peleman
infolinia
22 652 38 60 Pn-Pt 8.30-16.30