Nowa norma DIN 66399

Aktualnie obowiązuje nowa norma DIN 66399, która została opracowana przez: Standards Committee for Information Technology and Applications (Komitet Normalizacyjny ds. Technik Informacyjnych i ich Zastosowań) i weszła w życie w październiku 2012 roku jednocześnie zastępując normę DIN 32757-1:1995-01, która wyłącznie określała sposób niszczenia papieru. Popularyzacja cyfrowych nośników danych oraz wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych wymusiły powstanie nowej normy DIN 66399, która w pełni uwzględnia nowe potrzeby.

Według nowej normy ochronę danych dzielimy na trzy grupy(klasy):

Klasa A

Klasa B

Klasa C

Ochrona przeznaczona dla danych wewnętrznych, do których dostęp ma szerszy krąg odbiorców.

Ochrona przeznaczona dla danych poufnych, przeznaczonych dla wąskiego grona odbiorców.

Ochrona przeznaczona dla danych tajnych i ściśle tajnych przeznaczonych dla wąskiego, autoryzowanego grona odbiorców.

PRZYKŁADY: nieokreślona korespondencja, materiały reklamowe, katalogi, okólniki, notatki itp.

PRZYKŁADY: korespondencja ofertowa, wnioski, notatki, zawiadomienia, dane osobowe itp.

PRZYKŁADY: dokumentacja zarządzania, dane finansowe, sprawozdania itp.

 

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 5

Stopień 6

Stopień 7

dawny stopień 1

dawny stopień 2

dawny stopień 3

NOWOŚĆ

dawny stopień 4

dawny stopień 5

NOWOŚĆ

Wszystkie dokumenty pisemne, które maja stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. przestarzałe materiały promocyjne: katalogi, prospekty itp.

Dokumenty firmowe, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. korespondencja filmowa: nieaktualne instrukcje, wytyczne dotyczące podróży, ogłoszenia, formularze.

Nośniki z danymi chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które wymagają większej ochrony, np. analiza obrotów handlowych i dokumenty podatkowe przedsiębiorstwa, a także oferty, zamówienia itp. z danymi adresowymi osób.

Nośniki z danymi szczególnie chronionymi i poufnymi, a także z danymi osobowymi, które podlegają większej ochronie, np. bilanse, listy płac, dane/akta osobowe, umowy pracy, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe.

Nośniki danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia istnienia osoby, przedsiębiorstwa, lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy konkurencji, dokumenty procesowe.

Nośniki danych z tajnymi dokumentami, w przypadku których należy zachować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, np. dokumentacja dotycząca badań i rozwoju, dokumentacja urzędowa.

Dla danych ściśle tajnych, wobec których obowiązują najwyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa, np. wojsko czy policja.

Kategoria P: informacje w oryginalnym rozmiarze np. papier, film rentgenowski, formy drukowane

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

http://www.opus.pl/htdoc/pub/image/niszczarki/niszczarki_inne/scinki_1.jpg

http://www.opus.pl/htdoc/pub/image/niszczarki/niszczarki_inne/scinki_2.jpg

http://www.opus.pl/htdoc/pub/image/niszczarki/niszczarki_inne/scinki_3a.jpg

http://www.opus.pl/htdoc/pub/image/niszczarki/niszczarki_inne/scinki_4.jpg

http://www.opus.pl/htdoc/pub/image/niszczarki/niszczarki_inne/scinki_5.jpg

http://www.opus.pl/htdoc/pub/image/niszczarki/niszczarki_inne/scinki_5.jpg

http://www.opus.pl/htdoc/pub/image/niszczarki/niszczarki_inne/scinki_5.jpg

Szerokość paska maks. 12 mm

Szerokość paska maks. 6 mm

Powierzchnia ścinka maks. 320 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 160 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 30 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 10 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 5 mm2

Kategoria O: optyczne nośniki danych np. płyty CD / DVD / Blue-ray

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 800 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 160 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 30 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 10 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 5 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm2

Kategoria T: magnetyczne nośniki danych np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

T-7

 

 

 

 

 

 

 

Mechanicznie niesprawny

Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 320 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 160 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 30 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 10 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm2

Kategoria E: elektroniczne nośniki danych np. pamięci USB,karty chipowe, półprzewodnikowe dyski twarde

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

 

 

 

 

 

 

 

Mechanicznie lub/i elektronicznie niesprawny

Pocięty na części

Powierzchnia ścinka maks. 160 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 30 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 10 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 1 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm2

Kategoria F: informacje w zmniejszonej postaci np. filmy, mikrofilmy, klisze

F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

F-7

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia ścinka maks. 160 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 30 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 10 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 1 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm2

Kategoria H: dyski twarde z magnetycznymi nosnikami pamięci

H-1

H-2

H-3

H-4

H-5

H-6

H-7

 

 

 

 

 

 

 

Mechanicznie lub/i elektronicznie niesprawny

Uszkodzony

Zdeformowany

Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 320 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 10 mm2

Powierzchnia ścinka maks. 5 mm2

Prezentacja Niezbędniki Ergonomia i ekologia Kreatywne Peleman
infolinia
22 652 38 60 Pn-Pt 8.30-16.30